GIẢI THƯỞNG

THỂ LOẠI: ĐEN TRẮNG (GIẢI THƯỞNG NHIẾP ẢNH LÂM TẤN TÀI)

 
GIẢI NHẤT
 
 
 
Giải Nhất: Điện về bản - Nguyễn Văn Đông (Khánh Hòa)
 
 
GIẢI NHÌ
 
 
 
Giải Nhì: Lòng tham - Nguyễn Văn Hải (Quảng Bình)
 
 
 
Giải Nhì: Sương sớm - Phí Thị Thu Hà (TP HCM)
 
 
GIẢI BA
 
 
Giải Ba: Ngược sáng - Trần Ngọc Anh (Lâm Đồng)
 
 
 
Giải Ba: Con đường kết nối - Pham Trung Kien (TP HCM)
 
 
 
Giải Ba: Lo lắng - Nguyễn Bảo Sơn (Ninh Thuận)