THÔNG BÁO THANH TOÁN TIỀN ẢNH TRIỂN LÃM

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

Thông báo lịch chấm ảnh giải

- Chấm giải thưởng sẽ được chấm công khai tại hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh vào lúc 8h00 ngày 14/8/2017.
- Địa chỉ: 122 Sương Nguyệt Anh - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh

KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

KẾT QUẢ VÒNG 4

Đã có kết quả vòng 4

Thông báo chấm ảnh

Vì số lượng tác phẩm nhiều, BGK đã chấm trước vòng 1. 8h30 ngày 4/8/2017 ban giám khảo sẽ chấm live vòng 2. BTC trân trọng kính mời các tác giả đón xem tại website của cuộc thi.

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 575 tác giả, 53 tỉnh/thành và 3868 tác phẩm

Thông báo lịch chấm ảnh giải

- Chấm giải thưởng sẽ được chấm công khai tại hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh vào lúc 8h00 ngày 14/8/2017.
- Địa chỉ: 122 Sương Nguyệt Anh - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh

KẾT QUẢ VÒNG 4

Đã có kết quả vòng 4

Thông báo chấm ảnh

Vì số lượng tác phẩm nhiều, BGK đã chấm trước vòng 1. 8h30 ngày 4/8/2017 ban giám khảo sẽ chấm live vòng 2. BTC trân trọng kính mời các tác giả đón xem tại website của cuộc thi.

THỂ LỆ

Thể lệ