DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TL1

TL2

THANH TOÁN

1

Mai Vinh

Lâm Đồng

1

2

2

Phạm Quang Thành

TP HCM

10

4

3

Nguyễn Sơn Tùng

Lạng Sơn

10

4

4

Nguyễn Minh Tú

TP HCM

10

4

5

Cao Hải Minh

TP HCM

10

0

6

Hoàng Ngân Hạnh

TP HCM

0

0

7

Kiều Anh Dũng

TP HCM

4

4

8

Phạm Kháng Trường

TP HCM

0

0

9

Nguyễn Thế Huy

TP HCM

0

0

10

Nguyễn Xuân Hãn

Bạc Liêu

10

0

11

Đỗ Hiếu Liêm

Bạc Liêu

10

4

12

Đoàn Văn Hồng

Đồng Tháp

0

0

13

Cao Thanh Hải

TP HCM

10

4

14

Nguyễn Văn Anh

Bình Thuận

10

4

15

Trương Minh Nhựt

Tiền Giang

10

4

16

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

10

0

17

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

10

4

18

Hoàng Văn San

Hà Nội

10

4

19

Trần Lê Huy

TP HCM

10

0

20

Viethung0008@gmail.com

Bình Dương

1

0

21

Nguyễn Minh Trí

TP HCM

10

4

22

Trần Văn Túy

Bình Thuận

10

0

23

Trần Thị Tuyết Mai

TP HCM

0

0

24

Hoàng Nguyên Phong

TP HCM

10

4

25

Nguyễn Đoàn Kết

Kiên Giang

10

4

26

Trần Văn Mỹ

TP HCM

10

0

27

Đỗ Nguyễn Đình Phong

Khánh Hòa

10

0

28

Bùi Thái Dũng

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

4

29

Nguyễn Mạnh Cường

TP HCM

10

0

30

Trần Văn Kỳ Sinh

TP HCM

0

2

31

Trương Minh Điền

Kiên Giang

10

4

32

Trương Quốc Trung

TP HCM

10

4

33

Võ Thành Minh

TP HCM

10

0

34

Bùi Minh Châu

Đà Nẵng

10

0

35

Lê Trường An

TP HCM

0

0

36

Nguyễn Văn Cường

Quảng Ninh

10

0

37

Nguyen Anh Tuan

Kiên Giang

10

4

38

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

10

4

39

Lục Thị Vân Thuý

TP HCM

10

4

40

Ngô Anh Khoa

Vĩnh Long

10

0

41

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

10

4

42

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

10

4

43

Lê Châu Đao

Phú Yên

10

2

44

Phan Văn Phương

An Giang

0

4

45

Lê Huy Anh

TP HCM

10

4

46

Lương Thụy Yên

Hà Nội

10

3

47

Võ Văn Việt

Đà Nẵng

10

0

48

Nguyễn Phước Toàn

TP HCM

10

4

49

Võ Văn Hoàng

TP HCM

10

4

50

Bùi Quốc Sỹ

TP HCM

10

4