Thông báo thanh toán

Sau khi khóa sổ nhận ảnh, vì ngày 3-4/8 là thứ bảy và chủ nhật nên BTC tiếp tục nhận thanh toán cho đến hết ngày 7/8/2018.

Cảm ơn các tác giả đã quan tâm và tham gia

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 422 tác giả, 52 tỉnh/thành và 3009 tác phẩm