Thông báo lịch chấm ảnh giải

Kính gửi các tác giả tham gia và toàn bộ người yêu nhiếp ảnh

Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh thông báo thay đổi lịch chấm ảnh giải như sau:

- Chấm giải thưởng sẽ được chấm công khai tại hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh vào lúc 8h00 ngày 14/8/2017.

- Địa chỉ: 122 Sương Nguyệt Anh - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh

Trân trọng kính mời toàn thể các tác giả, người yêu nhiếp ảnh đến xem cuộc chấm.

BTC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 575 tác giả, 53 tỉnh/thành và 3868 tác phẩm