THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM ẢNH VÒNG 2

+ KẾT QUẢ CHẤM ẢNH VÒNG 2 - ĐIỂM CHUẨN 23  (THANG ĐIỂM 9) -> XEM KẾT QUẢ TẠI ĐÂY

Ghi chú

+ Vòng 3 (chọn triển lãm)  sẽ được công bố lúc 21h00 ngày 10/8/2018

 
 
+ KẾT QUẢ CHẤM ẢNH VÒNG 1 - ĐIỂM CHUẨN 22  (THANG ĐIỂM 9) -> XEM KẾT QUẢ TẠI ĐÂY

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 422 tác giả, 52 tỉnh/thành và 3009 tác phẩm