Thông báo chấm ảnh

Kính gửi các tác giả

Vì số lượng tác phẩm nhiều, BGK đã chấm trước vòng 1. 8h30 ngày 4/8/2017 ban giám khảo sẽ chấm live vòng 2.

BTC trân trọng kính mời các tác giả đón xem tại website của cuộc thi.

Trân trọng

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 575 tác giả, 53 tỉnh/thành và 3868 tác phẩm