KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

Kính gửi các tác giả có tác phẩm chọn triển lãm
BTC trân trọng chúc mừng các tác giả đã có tác phẩm được chọn triển lãm.
 
Ảnh được chọn triển lãm, tác giả vui lòng phóng ảnh với kích cỡ (30x45)cm và gửi về văn phòng Hội Nhiếp ảnh Thành phố, chậm nhất là ngày 20/08/2018 để tham gia vòng chấm giải công khai.
 
Địa chỉ nhận ảnh:  Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.HCM.
 
 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 422 tác giả, 52 tỉnh/thành và 3009 tác phẩm